Контрольные по юриспруденции| Тестовые вопросы по этнопедагогике | Juristu5
ВУЗы по юриспруденции Готовые работы по юриспруденции Как писать работы по юриспруденции Учебные материалы Решить задачу online

Тестовые вопросы по этнопедагогике


Тестовые вопросы по Этнопедагогике (160 вопросов)

1 Этнопедагогика деген –
A)  тәрбие мен білім беру туралы ғылым;

В) өсіп келе жатқан ұрпақтың білім беру мен оқыту мәселесін қарастыратын ғылым;
C) тұлға дамуы туралы ғылым;
D) ұлттық педагогика туралы ғылым;
Е) оқытушының жаңашыл әдістері туралы ғылым.

2 Этнапедагогика ғылымының алдына қойылған мақсаты:

A) адам табиғатын зерттеу
B) баланың даму физиологиясын зерттеу
C) тарбие заңдылықтарын зерттеу
D) әлеумет заңдылықтарын қарастыру
Е)  халықтарға тән тәрбиесінен  тәжерибе алу
3 Тұлғаның даму және қалыптасуының жетекші факторын ата:

А) мұрагерлік
В) қоршаған орта
С) тәрбие
D) қоғамның қажеттіліктері
Е) идеал

4 Этнопедагогиканың пәні болып табылады:
А) тәрбие заңдылығы
В) оқушылар тәрбиесі
С) педагогикалық үрдіс
D) тәрбиелік іс-шаралар, сабақ өткізілуі
Е) ұлттық тарихи білім
5 Халық тәрбиесі деген не?
А) жеткіншектерді өмірге дайындау
В) тұлғаның дамуын басшылық ету
С) тұлғаның дамуына әлеуметтік тындырымды педагогикалық әсері
D) ұйымның және тұлғаның белсенді қызметінің нақты педагогикалық үдерісі
Е) халық салт-дәстүрін негізге ала отырып тарбиелеу
6 «Тұлға» деген – :
А) биологиялық қасиеттер жиынтығы
В биологиялық және әлеуметтік қасиеттерінің жиынтығы
С) тек әлеуметтік қасиеттерінің жиынтығы

D) адамдардың біріне-бірі ортық және жеке қасиеттер
Е) жай адам
7 «Этнопедагогика» советтік педагогикада пайда болды:
А) ХХ ғасырдың 70-ші жж.
В) 2000 ж.
С) 1991 ж.
D) 1980 ж.
Е) 1945 ж.
8 Адамның қалыптасуына әсер ететін факторларды ата:
А) табиғат
В) саясат

С) тәрбие, тұқым қуалаушылық, қоршаған орта
D) қоғам мүдделері
Е) қоғам қажеттіліктері
9 Тәрбие деген не?
А) тұлға дамуына басшылық
В) жеткіншектерді өмірге дайындау
С) қоғымдық өмірге және өнімді еңбекке дайындау мақсатын көздеп, жаңа ұрпаққа қоғамдық тарихи тәжірибені беру үрдісі

D) білім алу және танымдық, іскерлік пен дағдыны қалыптастыру, адамның творчестволық күші мен қабілетін дамыту үрдісі
Е) білім, дағды, икемділік жиынтығы
10 Ұлттық тәрбие нышаны:

А) «Атамекен»
В) «Типовая программа»
С) «Родничок»
Д) «Музыка»
Е) «Школьник»

11.«Атамекен» бағдарламасының неше бағыты бар?

А) 3

В)7

С)20

Д)35

Е)29

12.Оқушылардың дарындары және мүдделері, даму зейіні басты бейнемен неге тәуелді болады?

А) Иемденген білімінің, ұсталығының көлеміне

В) Ата – ананың тәрбиесіне

С) Табиғи нышандарына

Д) Оқыған кітаптың санына

Е) Қойылған мақсаттарына

13 «Этнопедагогика» терминін енгізген:

А) Г. Н. Волков

В) В. Ф. Афанасьев

С) Ы. Алтынсарин

Д) А. С. Макаренко

Е) Н. Д. Крупской

14 Халық педагогикасының мұралары:

А) Сурет сипаттар

В) Ертегілер, аңыздар, мақалдар

С) Әңгімелер

Д) Талас-тартыстар

Е) Көрнекілік

15 Қандай ішкі жүйеге отбасылық тәрбие кіреді:

А) Психология

В) Әлеуметтік педагогика

С) Арнаулы педагогика

Д) Жоғарғы мектептің педагогикасы

Е) Салыстырмалы педагогика

16 Халық педагогикасы туралы жазған:

А) Р. Оуэн

В) К. Ушинский, И. Сухомлинский
С) Ф. Рабле

D) Ю. Бабанский

Е) И. Пидкасистый

17 Қазақстанда этнопедагогика мәселесін зерттейтін:

А) Калиев С. К., Кожахметова К. Ж.

В) Искаков А.

С) Хмель Н. Д.

D) Караев Ж. А.

Е) Керимов Л. К.

18 Гуманистік педагогика табиғи сәйкестілік ұстанымын ұстана ма?

А) Иә

В) Жоқ

С) Жарым — жарты

Д) Арада ортақ сипаттарда

Е) Тәрбиеленушіні қандай болса да қабылдайды

19 «Ананың мектебі» еңбегінің авторы?

А) Я. А. Коменский

В) К. Д. Ушинский

С) А. С. Макаренко

D) Н. К. Крупская

Е) И. Г. Песталоцци

20 Инновациялық деп қандай оқу орындары аталады

А) жаңа оқу құралдарымен жабдықталаған

В) классикалық әдіспен оқытатын

С) жаңа әдістермен оқытатын және педагогикалық еңбекті жеңілдететін

Д) тәжірибеден өткен әдістермен оқытылатын

Е) жастар жұмыс атқаратын

21 И. Г.Песталоццидің отбасылық тәрбие жайлы жазған еңбегі

А) «Гертруда балаларын қалай тәрбиелейді»

В) «Ұлы дидактика»

С) «Аналық мектеп»

Д) «Ұлттық тәрбие беру»

Е) «Балалық шақ»

22 Мыналардың қайсысы қазақтың ұлттық ойынына жатады

А) көкпар

В) футбол

С) лапта

Д) шахмат

Е) санамақ

23 Тәрбиенің басты мәселесі

А) тәлім алушылардың оң қасиеттерін алға қою

В) әңгімелесу

С) ұжымның дамуы

Д) жүйелік, бірізділік

Е) қолжетімділік

24 Өзін-өзі тәрбилеу деген не

А) ұстаздың өзін тәрбиелеу мақсатында адамдарға әсер етуі

В) адамның өзін-өзі өзгерту мақсатында атқаратын танымдық іс-әрекеті

С) өзін-өзі бағаламау

Д) қоршаған орта тәрбиесі

Е) әдеби шығармалар оқу

25 Сана қалыптасуына әсер ететін әдістер

А) лекция, әңгіме

В) кешіру

С) жаттығу

Д) жарысу

Е) жазалау

26 Тәлім алушылардың ең басты еңбек түрі

А) қоғамдық-пайдалы еңбек

В) білім алушылық

С) ойын

Д) тәжірибелік

Е) мәдениеттік

27 Тәрбие жұмыстарына жататыны

А) қадағалау

В) класс сағаты

С) көндіру

Д) оқыту

Е) экскурсия

28 Этнопедагогикадағы тәрбие тәсілі

А) ақыл беру, бағыт-бағдар көрсету

В) үлгі

С) әңгімелесу

Д) пікірталасу

Е) бәсекелесу

29 Мектептің отбасыға тәрбие мен оқытуға көмек көрсету түрі

А) класс сағаты

В) ұйымдасқан-педагогикалық жұмыс

С) экскурсия

Д) бақылау

Е) конференция

30.Тұлғаның моральдық сапасы?

а) өзімшілдік

в) интернационалдық, гуманизм, еңбекке деген оң көзқарасы, ұжымдастыру, тәртіп

с) ауқымның кепілі

д) жариялылық

е) қол жетімді

31. Адамдық(нравственное) тәрбие мына жолмен жүзеге асады…

А) адамдық ағарту, адамдық тәжірибені ұжымдық өмірде қолдану

В) адамдық сезімнің қалыптасуы, әдетті тәрбиелеу

С) адамдық ағарт, сезім тәрбиесі

Д) адамдық ағарту, адамдық тәжірибені ұжымдық өмірде қолдану, адамдық әдет тәрбиесі және адамдық сезімнің қалыптасуы

Е) білім

32. Эстетикалық тәрбиенің тәсілі

А) жаттығу

В) әңгімелесу, мысалдар, әңгіме

С) табиғат, өнер, әдебиет

Д) көтермелеу

Е) спорт

33. Физикалық тәрбиенің мақсаттары

А) физикалық дамудың дұрыс жолдары және денсаулықтың жақсаруы

В) білім жүйесінің қалыптасуы, ұсталық пен дағдылардың

С) ойлау қабілеті мен дағдылардың қалыптасуы

Д) оқуға деген ортақ мүдде тәрбиесі

Е) әдемілікке тәрбиелеу сезімі

34. Қайсысы физикалық жаттығуға жатады?

А) гимнастика, спорттық ойындар

В) валеология сабағы

С) олимпиада

Д) бақылау

Е) экскурсия

35. Тұлға ойының қалыптасуының әдістеріне жатады?

А) жазбаша жұмысты бағдарлау

В) лабораториялық бақылау жұмыстары

С) әңгімелесу, лециялар

Д) көтермелеу мен сөгістер

Е) ауызша сұрақтар

36. Батылдықты тәрбиелейтін ұлттық ойындар

А) күрес, ат жарыстары

В) санамақ

С) 9 құмалақ

Д) шахмат

Е) бадминтон

37. Асан-Қайғы қазақ халқында кім болған?

А) жырау, көшпелі философ

В) жазушы

С) музыкант

Д) психолог

Е)дәрігер

38. Этнопедагогикада тәрбиенің мақсаты?

А) адал, тәкаппар адамды тәрбиелеу

В) өзін өзі оқыту

С) өзін өзі дамыту қабілеті

Д) бірнеше тілді игеру

Е) денсаулықтың мықтылығы

39. Қазақ педагогикасындағы Абайдың еңбектері?

А) «Жігіттер, базарлықты бағаландар»

В) ақыл өсиеттер

С) тақпақтар

Д) аудармалар

Е) әндер

40. Тұлғаның адамдық сапалары

А) отаншылдық, гуманистік, интернационалистік, ұжымдық

В) ғылымилық, қол жетімділік

С) талап ету мен сыйлау

Д) жүйелік, тізбектілік

Е) эстетикалылық

41.Физикалық тәрбиенің әдістері:

A)қолдау, айыптау

B) табиғаттың табиғи күштері

C)жарыс

D)үлгі

E)сайыс

42. Тәрбие үдерісінің бағыты:

A)экологиялық,құқықтық.экономикалық

B)антиалкогольді, антиникотинді

C)дамытушы

D)антиәскери
E)атеистік

43. Тәрбиенің негізгі бағыттары аталған топты көрсет:

A) ақылды тәрбие, зияткерлік даму, политехникалық білім

B) адамдық тәрбие, еңбектің кәмелеті

C) ақылды тәрбие, физикалық тәрбие, эстетикалық тәрбие, адамдық тәрбие

D) адамдық адалдық, политехникалық дайындық, ортақ білімділік

E) рухани кәмелет

44. Дұрыс отбасылық тәрбиенің шарттары:

А) әке-шешенің педагогикалық мәдениеті; педагогикалық ырғақ, ық салмақтыға, бірлескен қал — жағдайларда қатысу

B) бала-шағаны қолдау, оларға барлық жағынан көмектесу

C) баланың әрбір қадамын бақылау;

D) авторитаризм;

E) сенімсіздік.

45.Этнопедагогика-бұл:

A) баланың даму заңдылықтарын зерттейтін ғылым

B) білімді және адамның тәлім-тәрбиесін зерттейтін ғылым

C) тәрбиешінің және тәрбиеленушінің арасындағы байланысты зерттейтін ғылым

D) жастардың тәлім-тәрбиесі жайлы сұрақтарды қарастырады

E) халық тәрбиесі туралы ғылым

46. Этнапедагогика ғылымының алдына қойған мақсаттары:

A)жас жеткіншектерді тәрбиелеу

B) тәрбие заңымен таныстыру, педагог-практиктерді оқу-тәрбие үрдісінде біліммен қаруландыру
C)адам табиғатын зерттеу

D)қазіргі заманғы білім мәселесін қарау

E) халықтың салт-дәстүрлерін білу, жөн-жоралғыларын, тарихын білу

47. Қазіргі жалпы білім беретін мектептер тәрбиенің қандай мақсатын алдына қояды?

A) жалпы адамгершіліктіктің коммунистік дүниетанымдағы құндылықтарын белгілі бір нысанға келтіреді

B)зияткерлік деңгейді дамытады

C) тек қана физикалық дамуға мүмкіншілік жасайды

D) тұлғаның зияткерлік, адамдық,физикалық қабілеттерін дамытуға, шығармашылық мүмкіндіктерін ашуға шарттар жасайды

E)спортсшыларды дайындайды

48.”Қырғыз хрестоматиясы ” еңбегін кім жазды?

A)А.Құнанбаев
B)Ы. Алтынсарин
C)Ш. Уәлиханов
D)Ж. Аймауытов
Е)М. Дулатов
49.Бесікке бөлеу рәсімі аталады:

A)тілашар

B)тойбастар

C)түсаукесу
D)бесікке салу

E)беташар

50.Түлға-ол:

A) әлеуметтік қатынастардағы, танымдық іс-әрекеттердегі субъект ретіндегі адам

B) өзін дамытуға және өзін-өзі тануға қабілетті адам

C)сөйлеуге, ойлануға қабілеті бар тірі ағза
D) біртұтас,қайталанбайтын рудың өкілі

E)тұлға индивидінің өзіне тән психологиясы, темпераментте көрінетін оның қайталанбайтындығы,қажеттіліктерде, мүмкіншіліктерде, эмоциялық және зияткерлік тұрғылардан көрінетін мінез-құлықтары

51 Даралық — бұл:

A) психологияның және индивидтың тұлғасының ерекшелігі, оның біртұмасы темпераменттің, мінездің сипаттарында көрсетіледі, эмоциялыда және зияткерлікте шеңберде, қажеттіліктерде және зейіндерде

B) адам сияқты рудың біртұма өкілі

C) адам сияқты әлеуметтік қатынастың субъекті

D) ойдың, сөздің сыйлығымен ие болатын тірі зат

Е) үздік адам

52 Әлеуметтік орта — бұл:

A) айнала адам(қоғамдық, материалдық, рухани), шарттың оның тіршілігінің, құралымның және қызметті

B) адамның өмірінің материальдық шарттары

С)Адамның үлкен тобының бөлек-бөлек елдерде мекендейтін қатынасы

D)Шарттың және адамның тіршілік әрекетінің жай-жапсары

Е) жақын айналасы

53 Өзін-өзі тәрбиелеу-бұл:

A) адамның сәйкес мен құраулы мақсатпен, армандармен, имандармен өзінің тұлғасының өзгерісіне деген оқтаулы сезім қызметі

B) ішкі жан жүйенің тәжірибесін меңгеру

Кәріні басу

Басып алу қызметтің әдіс-айлары

Е) жаңадан туу

54 Өздігінен білім алу – бұл:

A) ішкі жан жүйесінің тұқымының тәжірибен меншікті дамуы

B) басып алу — қызметтің әдіс-айлары

C) адамның өзінің тұлғасының өзгерісіне деген оқтаулы есті қызметі

D) сандық өзгерістің жинақта — адамның бойында

Е) нарықты өзгерістің жинақта — адамның бойында

55 Баланың ала жіппен қию рәсімі қалай аталады

А)Тілашар

В) той бастар

С) Тұсау кесу

Д) Бесікке салу

Е) Беташар

56 Ұлттық мейрамды атаныз-

A) мұғалімдер күні

B) Наурыз

C) киелі Валентин күні

D) қала күні

Е) Студенттер мейрамы

57 Тәрбиенің әдісі – бұл:

A) Әсердің санасына, еркіндікті, сезімдерді, тәрбиеленушінің тәртібінің олардың тәрбиесінің мақсатында

B) жаңа жол, нақты шарттарға барынша лайықты тәрбиелер

C) мақсатпен оның еркіндігінің және естің тұншықтырар асырал деген әсер

D) тәрбиеленушінің еркіндігінің толық бағынысы тәрбиешінің әрекеттерінде

Е) жеке басшылық барлықта

58 Тәрбиенің әдісі — бұл

A) ортақ әдістің бөлігі, жеке әрекет, нақты жақсарту

B) әдістің жетілдіру мақсаты

C) тәрбиенің нақты ұстанымы

D) әдептіліктің деңгейі

Е) тәрбиешінің әсері

59 Тәрбие ортасы — бұл:

A) тәрбиенің әдіс-айласының құрамы

B) тәрбиенің мақсаты

C) үйлесімді әдістемелер

D) әдістің талғамының рәсімі

Е) нақты ұстаным

60 И. Г. Песталоццидың отбасылық тәрбие жөніндегі жұмысы?

А) " Гертруд сияқты өзінің бала-шағаларын" оқыту

В) "Ұлы дидактиканы"

С) "ананың мектебі"

D) " халықың қоғамдық тәрбиесінде"

Е) "балалар әлемі"

61 Этнопедагогика туралы білім дегеніміз не?

А) игерген білімді тәжірбиеде қолдану әдістерін игеру

В) автоматтандырылған іс-әрекет ретіндегі біліктің құрамдас бөлігісоставной элемент умения, как автоматизированное действие

С) ғылымның негізгі фактілерін түсіну, есте сақтау және жүзеге асыра алу понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить основные факты науки 

D) оқыту барысында жеке тұлғаның психикалық қасиеттерін дамытатын, оның оқу-тану іс әрекетінің активті нәтежиесі болып келеді

Е) білім мен біліктің жиынтығы

62 Өзін өзі тәрбиелеу дегеніміз?

А) өз тұлғасын өзгерту мақсатындағы оқытушының адамға ықпалы

В) өзінің тұлғасын өзгертуге бағытталған адамның саналы іс-әрекеті

С) өзін өзгертуге, жақсы болуға, түзетуге бағытталған санасыз құлшыныс

D) мектеп, отбасы, қоғам ұйымдастырған тұлғаға мақсатты бағытталған ықпалы

Е) көркем әдебиет оқу

63 Адамгершілік тәрбие мына жолмен жүзеге асырылады

А) адамгершілік ағартушылықтан, ұжымдық өмірде адамгерщілік тәжірбиенің қалыптасуы

В) әдеттерді тәрбиелеу, адамгершілік сезімдердің қалыптасуы

С) адамгершілік ағартушылықтан, сезімді тәрбиелеу

D) адамгершілік ағартушылықтан, ұжымдық өмірде адамгерщілік тәжірбиенің қалыптасуы, адамгершілік әдеттердің қалыптасуы және адамгершілік сезімдердің қалыптасуы нравственного

Е) білім

64 Физикалық тәрбиелеудің мақсаты

А)дұрыс физикалық даму мен денсаулықты күшейтуге ықпал жасау

В) білім, білік және дағды жүйесінің қалыптасуыформирование системы знаний, умений и навыков

С) ақылдық білім мен дағдының қалыптасуы

D) кітап оқуға деген тұрақты қызығушылықты тәрбиелеу  

Е) әдемілік сезімін тәрбиелеу

65 Педагогикалық ғылымның алдында келесі міндеттер қойылады: Перед педагогической наукой ставятся следующие задачи:

A) адам табиғатын зерттеу

B) балалар физиологиясының дамуын зерттеуизучение физиологии развития детей

C) тәрбие белгілерін тану, педагог-практиктерді оқу-тәрбие үрдісінің теориясы білімімен қаруландыру

D) қоғам белгілерін тану

Е) табиғат заңдылықтарын тану

66 Сынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдістері

А) күнделікті бақылау, жеке және топ арасында әңгімелесу
В) экскурсия

С) сынып сағаты

D) конференция

Е) симпозиум

67 Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері

А) бақылау, әңгімелесу, тәжербие, анкеттеу
В) жарыстыру

С) педагогикалық ағартушылық

D) жарыстыру, талап ету

Е) ынталандыру

68 «Еңлік-Кебек», «Қалқаман Мамыр» эпостарының авторы:

А) А. Кұнанбаев

В) С. Торайғыров

С) Ш. Кұдайбердиев 

D) М. Жұмабаев

Е) М. Көпеев 

69 Адамгершілікті қарым-қатынас белгісін сипаттайтын тұжырымдаманы таңдаңыз;

А) бассыздық

В) тәрбиедегі салғырттық

С) адамның өзін өзі болу құқығын сыйлау

D) тәрбиеленуші іс-әрекетінің толық еркіндігі

Е) әрекетсіздік

70 Педагогиканың негізгі категориялары:

А) алгоритмизация

В) тәрбие, білім, қалыптасу, даму

С) педагогикалық іс-әрекеттің өнімдері

D) қоғамдық қалыптасу

Е) адамның іс-әрекеті

71 Научные основы казахской лингвистики заложил:

А) А. Кунанбаев

В) И. Алтынсарин

С) А. Байтурсынов

Д) С. Кенесбаев

Е) Н. Сауранбаев

72 Автор учебника «Язык – средство общения»:

А) С. Кенесбаев

В) Н. Сауранбаев

С) А. Байтурсынов

Д) К. Жубанов

Е) С. Аманжолов

73 Гуманистическая педагогика

А) стремится изменить воспитанника

В) не требует от учителя переориентации внутренних установок

С) принимает воспитанника таким, какой он есть

D) исходит из приоритетности знаний педагога

Е) действует на сознание

74 Автор первого учебника по этнопедагогике:

А) И. Алтынсарин

В) А. Байтурсынов

С) М. Дулатов

Д) М. Жумабаев

Е) Х. Досмухамедов

75 Автор «Руководство к воспитанию», «Искусство и познание души»:

А) И. Алтынсарин

В) Ч. Валиханов

С) А. Байтурсынов

Д) Ж. Аймаутов

Е) М. Жумабаев

76 Автор труда «Мусульманские основы»:

А) Ч. Валиханов

В) И. Алтынсарин

С) А. Кунанбаев

Д) Ш. Кудайбердиев

Е) А. Байтурсынов

77 Главной функцией педагога является:

А) оценочная

В) планирования

С) управления

D) целеполагания

Е) сбор материала

78 Поэт, педагог-ученый, автор учебника по педагогике:

А) И. Алтынсарин

В) Ж. Аймаутов

С) М. Жумабаев

Д) С. Сейфуллин

Е) М. Ауэзов
79 Автор первого учебника по психологии:

А) И. Алтынсарин

В) Ч. Валиханов

С) С. Торайгыров 

Д) Ж. Аймаутов

Е) Н. Кулжанова 

80 Что вы понимаете под процессом перевоспитания?

А) коренное изменение сознания и поведения личности

В) приспособление личности к вновь изменяющимся условиям жизни и воспитания

С) устранение отрицательных качеств личности, развитие ее положительных качеств

D) познавательная деятельность

Е) активность

81 Каковы основные признаки коллектива

А) круговая порука 

В) всепрощение

С) совместное устремление к социально значимым целям деятельности, 

совместная деятельность, отношения ответственной зависимости

D) наказание

Е) поощрение

82 Методы стимулирования поведения и деятельности

А) беседы, лекции, диспуты

В) соревнование, поощрение, наказание

С) педагогическое требование, общественное мнение

D) приучение, упражнение, создание воспитывающих ситуаций

Е) наглядность

83 Моральные качества личности 

А) эгоизм

В) коллективизм, интернационализм, добросовестное отношение к труду, 

сознательная дисциплина, гуманизм

С) круговая порука

D) гласность

Е) вседозволенность

84 Автор дошкольной педагогики:

А) А. Байтурсынов 

В) М. Дулатов

С) Х. Досмухамедов 

Д) Н. Кулжанова 

Е) М. Ауэзов

85 Автор первого учебника по математике:

А) С. Бабажанов

В) О. Карашев

С) М. Жумабаев

Д) М. Дулатов

Е) К. Сатпаев

86 Появление этносов на земле связано с:

А) экономическим положением

В) географическим

С) социально-политическим

Д) историческим

Е) географическим, экономическим и социально-политическим

87 Развитие науки этнопедагогики связано с развитием:

А) естественных наук

В) этнопсихологии

С) основ всех естественных и гуманитарных наук

Д) культурологии

Е) основ лингвистики

88 Особую роль в развитии этнопедагогики сыграла:

А) историческая наука 

В) культурология

С) наука лингвистики

Д) философия
Е) психология

89 Основные факторы в определении культурного наследия:

А) взаимоотношения человека с природой 

В) техника

С) наука и культура

Д) производственные отношения

Е) вероисповедание людей

90 Факторы, определяющие особенности этносов:

А) язык

В) традиции и обычаи

С) религиозное мировоззрение

Д) хозяйство, производство

Е) единство языка, традиций-обычаев, историко-географических условий
91 Полное определение понятия "этнос":

А) группа народов

В) единство культурно-экономического положения, традиций-обычаев, языка…

С) единство языка

Д) группа сознательных людей

Е) группа людей со схожим производством

92 Факторы, определяющие общность характеров членов этноса:

А) взаимоотношения этнических групп

В) взаимоотношения этносов и этнических групп

С) отдельного человека с коллективом

Д) взаимоотношение отдельных людей

Е) единство вышеперечисленных факторов

93 Этапы развития казахской народной педагогики:

А) с первобытно-общинного строя и из воинственного воспитании саков, гуннов

В) с Великого тюркского Каганата, арабско-восточной культуры и наследия мыслителей Средневековья

С) С национального воспитания во время казахского ханства (XV-XVIII вв.) и просветительско-демократических идей во время присоединения Казахстана к России

Д) с развития научной педагогики во время Советского Союза и национального воспитания в независимом Казахстане

Е) с первобытно-общинного строя и заканчивается временем приобретения независимости Казахстана
94 Становление казахской этнопедагогики как науки начинается:

А) с научно-теоретических трудов Ахмета, Мыржакыпа, Жусипбека, Магжана и др. (20-30-е гг. ХХ в.)

В) с трудов мыслителей Средневековья

С) в период казахского ханства (XV-XVIII вв.) в поэзии Асана, Сыпыра

Д) с трудов русских, зарубежных ученых-исследователей казахской степи

Е) с просветительско-демократических идей Чокана, Ибрая, Абая, живших во 2-ой половине 19 века.

95 Перечислите современные традиции, обычаи: 

А) золотая, серебряная свадьбы супругов

В) вручение паспорта, проводы в армию

С) проводы на пенсию

Д) новоселье, получение аттестата зрелости

Е) золотая, серебряная свадьба супругов, вручение паспорта, проводы в армию, на пенсию, новоселье, дни рождения детей и др.

96 Общие признаки этнопедагогики и этнопсихологии:

А) эти науки изучают особенности национальной культуры и мышления

В) Этнопсихология исследует особенности языка и мышления, а этнопедагогика рассматривает развитие личности через традиции, обычаи, произведения искусства, виды игр и образцы устной литературы

С) Этнопедагогика и этнопсихология занимаются исследованием национальной культуры и особенностей национального языка, его применения в теории и практике обучения

Д) Этнопсихология и этнопедагогика – это научная система развития и воспитания человека.

Е) Этнопсихология и этнопедагогика, исследуя особенности национальной культуры, рассматривают методы их применения в учебно – воспитательном процессе

97 Национальная гордость и взаимосвязь с традициями-обычаями

А) Национальная гордость – это внешнее проявление национальных чувств, проявляющихся в гостеприимстве, приготовлении блюд.

В) Национальная гордость – это гордость к национальному искусству и языку. Проявляется в речи, музыке, на свадьбах, в похоронном обряде.

С) Национальная гордость проявляется в спортивных национальных играх и музыке

Д) Национальная гордость – это гордость за Родину. Проявляется в поэзии и ораторском искусстве

Е) К национальной гордости относятся все ответы: А, В, С, Д.

98 Обычаи, связанные с женитьбой у казахского народа

А) выбор невесты, сватать невесту, сватовство, прием невесты

В) сватать, приглашение сват, прощание девушки с родственниками (сынсу), жар-жар, беташар

С) угощение сват, проводы девушки-невесты

Д) кыз узату, келин тусиру ( прием снохи)

Е) выбор невесты, сватовство, кыз узату (тойбастар, сынсу, жар-жар, шитье юрты для невесты, знакомство невесты со старшими аула, беташар, и др.)

99 К структуре национальной психики относятся:

А) национальные произведения искусств

В) национальное чувство

С) традиции, обычаи

Д) национальный нрав

Е) совокупность национальных традиций, обычаев, чувств, нравов

100 Значение обычая, связанного со смертью

А) Оповестить, выразить соболезнование – это старые пережитки в сознании 

В) Оповестить, выразить соболезнование – признак духовности, морали

С) Есть религиозное значение прощания с умершим 

Д) Уходя из жизни, оставляют наставления, советы будущему поколению 

Е) Причитание, траурный дом и др. возникли с пропаганды мистики. Он склоняет человека к пессимизму

101 Народная педагогика – это

A) совокупность взглядов, идей, обычаев, традиций народных масс по вопросам воспитания в широком смысле слова

B) область эмпирических педагогических знаний опыта народа, которая выражает господствующие в нем воззрения на цели и задачи воспитания

C) совокупность прогрессивных национальных обычаев и традиций в воспитании потомков, продолжающихся в течение нескольких веков на эмпирической основе

D) совокупность и взаимозависимость представлений, взглядов, суждений, идей, навыков и приемов в области воспитания и обучения, отраженных в народном творчестве

E) все вышеперечисленные определения верны +

102 Автор известного древнетюркского письменного памятника «Диван лугат ат — тюрк» («Словарь тюркских слов или наречий»)

A) аль-Фараби

B) Ж. Баласугуни

C) Махмуда Кашгарского +

D) А. Яссауи

E) Шалкииз

103 Кто из известных жырау XV-XVII вв., опечаленный судьбой родного народа, его жалким существованием, решил отыскать другой мир, обетованную страну, где счастливы все («Жеруйык» — «Райское место»)

A) Шалкииз

B) Жиембет

C) Бухар — жырау

D) Асан-Кайгы+

E) Актамберды

104 Какая тема выражена в пословицах: «Труд украшает человека, а человек — свое время», «От дождя земля цветет, от работы джигит мужает», «Для джигита работа — отдых, для лентяя гулянье — отдых»

A) семейное воспитание

B) трудовое воспитание+

C) наследственность

D) дружба

E) нравственное воспитание

105 Совокупность обычаев, порядков, правил поведения, передаваемых от старшего поколения к младшему, где главным условием их существования является сохранение их и передача (само слово происходит от лат. буквально переводится «передача»)

А) Обычаи

B) Нормы

C) Мораль

D) Традиции+

E) Этикет

106 Какая тема выражена в пословицах: «Человеком быть легко, человечным быть трудно», «Утолив жажду, благодари того, кто колодец вырыл; отдыхая в тени дерева, благодари того, кто его посадил», «Человеком быть легко, человечным быть трудно»

A) семейное воспитание

B) трудовое воспитание

C) наследственность

D) дружба

E) нравственное воспитание+

107 В XV-XVII вв. своими воспитательными идеями выделились известные жырау, кочевые философы

A) Абу Насыр аль-Фараби, Ж. Баласугуни, А. Яссауи

B) М. Кашгари, А. Игунеки

C) Рабихи, Ибн Кура, Абу Фарас

D) Бируни, Низами

E) Асан-Кайгы, Жиембет, Бухар – жырау+

108 Проявление любви человека к родине, родному языку, национальной традиции это

A) Национальная традиция

B) Национальное чувство+

C) Менталитет

D) Национальный характер

E) Культура

109 Что в этнопедагогике выражает темперамент, психико-духовные качества, которые являются характерными для той или нации

A) Национальная традиция

B) Национальное чувство

C) Менталитет

D) Национальный характер+

E) Культура

110 Что входит в понимание национальной культурной особенности

A) национальное чувство, традиция

B) обычаи и традиции

C) национальное чувство, традиция, национальный характер+

D) народный фольклор

E) традиция, национальный характер

111 Сколькими морально – психологическими качествами должен обладать каждый джигит, чтобы воспитать патриотизм

A) одно качество

B) пять качеств

C) два качества

D) восемь качеств+

E) семь качеств

112 Мыслитель XI-XII вв., автор книги «Кутадгу билиг» («Благодатное знание»), где им дается обширная программа формирования всесторонне развитой личности, при этом он на первое место ставит обучение

A) Юсуфа Баласагунского+

B) Махмуда Кашгарского

C) Абу Насыр аль-Фараби

D) Фирдоуси

E) Бируни

113 Как называется принцип в этнопедагогике, который выражается в естественности народных традиций воспитания и гармонической включенности в процессы окружающей среды, т. е. воспитывая своих детей, наши предки стремились сформировать у них представление о красоте природы, о месте человека в ней, о необходимости нравственного отношения ко всему живому

A) принцип развития

B) принцип всеобщей связи

C) принцип природосообразности+

D) принцип детерминизма

E) принцип системности

114 Один из факторов воспитания, который выступает как первая школа для детей, посредством которой ребенку прививалось уважение к существующему порядку вещей, народным обычаям, осуществлялось приучение его к правилам поведения

A) природа

B) быт

C) игра+

D) пример

E) общение

115 Укажите одно средство воспитания в народной педагогике

A) природа

B) общение

C) религия

D) сказки+

E) слово

116 Укажите одно средство воспитания в народной педагогике

A) природа

B) общение

C) религия

D) пословицы+

E) слово

117 Укажите одно средство воспитания в народной педагогике

A) природа

B) общение

C) религия

D) загадки+

E) слово

118 Укажите один из факторов воспитания в народной педагогике

A) легенды

B) пословицы

C) сказки

D) игра+

E) обряды

119 Укажите один из факторов воспитания в народной педагогике

A) пример – идеал+

B) эпос

C) пословицы

D) миф

E) загадки

120 Укажите один из факторов воспитания в народной педагогике

A) обряды

B) эпос

C) сказки

D) поговорки

E) общение +

121 Древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о явлениях природы

A) эпос

B) миф+

C) сказки

D) легенда

E) загадки

122 Поэтическое предание о каком-нибудь историческом событии, личности

A) эпос

B) миф

C) сказки

D) легенда+

E) загадки

123 Средство воспитания, создаваемое всем народом, которое выражает его коллективное мнение и в которой заключена народная оценка жизни, наблюдение народного ума.
A) пословица+

B) сказки

C) загадки

D) миф

E) обряды

124 «… есть краткое высказывание, в котором одно говорится и иное подразумевается, то есть слова говорят о некотором физическом, знакомом предмете, а намекают на нечто внутреннее, духовное, менее знакомое» (Я. Л.Коменский ) о каком средстве народного воспитания идет речь?

A) пословица+

B) сказки

C) загадки

D) миф

E) обряды

125 Средство воспитания, легко запоминающееся, благодаря игре слов, разным созвучиям, рифмам, ритмикой и конечной целью которого является формирование народной нравственности это

A) пословица+

B) сказки

C) загадки

D) миф

E) обряды

126 Психологическое и социальное привыкание, приспособление людей к новой культуре, «чужим» национальным традициям и ценностям, образу жизни и поведению, в ходе которых происходит согласование норм-требований и ожиданий участников межэтнического взаимодействия

A) социальная адаптация

B) физиологическая адаптация

C) психологическая адаптация

D) этнокультурная адаптация +

E) социально – психологическая адаптация

127 Вид объединительных этнических процессов, при которых этнос, попав под влияние другого (не обязательно более крупного по численности населения) и пройдя стадию маргинальности, сливается с ним и утрачивает свое национальное самосознание

A) этнокультурная адаптация

B) социальная адаптация

C) психологическая адаптация

D) социально – психологическая адаптация

E) национальная ассимиляция+

128 Отношение к событиям, теориям и даже вымыслам как к достоверным, без каких-либо доказательств

A) истина

B) сомнение

C) атеизм

D) вера+

E) теория

129 Система требований к качествам человеческой личности, зафиксированных в устном народном творчестве и совершенствующихся от поколения к поколению является

A) идол

B) пример

C) герой

D) батыр

E) идеал личности+

130 Совокупность специальных знаний и умений, а также адекватных им поступков и действий, проявляющихся в межличностных контактах и взаимодействии представителей различных этнических общностей, и позволяющих быстро и безболезненно достигать взаимопонимания и согласия в общих интересах

A) культура общения

B) деловое общение

C) Культура межнационального общения+

D) межличностное общение

E) народный диалог

131 Основа нации, детерминирующая как осознанно, так и неосознанно все аспекты национальной жизнедеятельности человека (образ мыслей, способность и сила ума, установки, воззрения, привычки, картина мира, коллективные образы и представления и т. п.).

A) культура

B) менталитет +

C) традиции

D) обычаи

E) обряды

132 Чувство приобщенности человека к конкретной национальной культуре, когда он постоянно отождествляет себя с определенной группой, этносом; нацией, расой.

A) национальная ассимиляция

B) национальность

C) нация

D) национальная идентификация+

E) народность

133 Процесс освобождения различных сфер общества, индивидуального, группового и общественного сознания от религиозных убеждений.

A) сакрализация

B) атеизм

C) секуляризация+

D) теизм

E) социализация

134 Процесс влияния религии на различные сферы общества, индивидуального, группового и общественного сознания

A) сакрализация+

B) атеизм

C) секуляризация

D) теизм

E) социализация

135 Терпимость к кому-либо или к чему-либо: веротерпимость, расовая терпимость, национальная терпимость, осознание права любого человека на свободу называется

A) сакрализация

B) толерантность+

C) гуманизм

D) секуляризация

E) геноцид

136 Форма религии, культ духов

A) ислам

B) христианство

C) буддизм

D) брахманизм

E) шаманизм +

137 Отрасль исторической науки, изучающая состав, происхождение, расселение и культурно-исторические особенности народов мира

A) этнопсихология

B) этнография+

C) этнопедагогика

D) этногенез

E) этноцентризм

138 Отрасль педагогической науки, занимающаяся исследованием целей, задач, методов, приемов воспитания и обучения, традиционных для конкретного народа

A) Этнопсихология

B) Этносоциология

C) Этнопедагогика+

D) Педагогика

E) Этика

139 наука, изучающая народную культуру и народную педагогику с целью выявления общих закономерностей, их становления и развития и возможностей использования в современных учебно-воспитательных системах.

A) Этнопсихология

B) Этносоциология

C) Этнопедагогика+

D) Педагогика

E) Этика

140 Отрасль педагогической науки, занимающаяся сравнительным изучением обучения и воспитания, существующих у разных народов; анализом влияния национальной психологии на обучение и воспитание; учетом закономерностей этого процесса в организации и осуществлении педагогического, воздействия

A) Этнопсихология

B) Этносоциология

C) Этнопедагогика+

D) Педагогика

E) Этика

141 Отрасль научного знания, возникшая на стыке социологии, социальной психологии, этнографии и изучающая национальные особенности психики людей, проявляющиеся в их поведении и поступках.

A) Психология личности

B) Педагогическая психология

C) Общая психология

D) Социальная психология

E) Этнопсихология+

142 Народоведение, отрасль исторической науки, изучающая состав, происхождение (этногенез) расселение народов мира и выясняющая особенности материальной, общественной и духовной культуры народов всех частей света называется

A) этнопсихология

B) этнография+

C) этнопедагогика

D) этногенез

E) этноцентризм

143 Наука изучающая факты, закономерности и механизмы проявления психической типологии, ценностные ориентации и поведения представителей той или иной этнической общности называется

A) этнопсихология+

B) этнография

C) этнопедагогика

D) этногенез

E) этноцентризм

144 Казахский философ XIX века, педагог, переводчик, автор первого национального букваря «Начальное руководство к обучению киргизов русскому языку» (вышедшая в 1879 году)
A) Ш. Валиханов

B) А. Кунанбаев

C) Ш. Кудайбердиев

D) И. Алтынсарин+

E) М. Дулатов

145 Известный казахский писатель, поэт, тюрколог XIX–XX в. в., автор книги «Проснись, казах!» (вышедшая в 1909 г. году), в которой он призывает народ проснуться от многовекового сна, осознать свою отсталость

A) А. Байтурсынов

B) Ш. Кудайбердиев

C) Ж. Аймаутов

D) М. Дулатов+

E) М. Жумабаев

146 Средствами народной педагогики являются… .

A) природа, игра, слово, труд, общение

B) действенность личностей – символов

С) трудолюбие, доверие к ближнему, патриотизм

D) пословицы, поговорки, сказки, песни +

E) формирование мировоззрения

147 Дети — это забота не только семьи, но и рода, общины, а часто и региона в целом. Эти слова отражает принцип … .

A) уважения к старшим

B) природосообразности

C) общинного характера обучения и воспитания+

D) целесообразности

E) дифференцированности

148 Укрепление преемственности поколений для вековых гуманистических традиций народа — осознание принадлежности к своим корням — это

A) смысл воспитания

B) система народных традиций

C) ведущая роль этнопедагогики

D) этническое самосознание+

E) достижение гармонии

149 Сложившееся на основе длительного опыта жизнедеятельности нации, прочно укоренившиеся в повседневной жизни, передающиеся новым членам этнической общности правила, нормы и стереотипы поведения, общения людей — это

A) национальные традиции

B) национальное чувство и настроение

C) национальные интересы

D) национальные отношения

E) национальный характер+

150 Кто из ученых впервые ввел в речевой оборот термин этнопедагогика?

A) И. К. Кириллов

B) Т. Ф. Белоусов

C) М. В. Ломоносов

D) Г. Н. Волков+

E) А Квасов

151 Рассмотрение человека как части природы, уважение, поклонение, любовь, бережное отношение к природе отражает принцип

A) дифференцированности

B) деятельности

C) общественного характера воспитания и обучения

D) целенаправленности

E) природосообразности+

152 В каком году впервые был использован термин "этнопедагогика"?

A) В 1976 году

B) В 1972 году+

C) В 1985 году

D) В 1959 году

E) В 1980 году

153 Предметом этнопедагогики является:
А) закономерности воспитания
В) воспитание учащихся
С) педагогический процесс 
D) проведение уроков, воспитательных мероприятий
Е) знание национальной истории+

154 Что такое народное воспитание?
А) подготовка подрастающих поколений к жизни 
В) руководство развитием личности
С) социально организованное педагогическое воздействие на развивающуюся личность 
D) целенаправленный и сознательно осуществляемый педагогический процесс организации и стимулирования активной деятельности личности 
Е) воспитание на основе народных традиций и обычаев+

155 Какая тема выражена в пословицах: «Говори не о том, что вычитал, а о том, что осмыслил», «Прилежный ученик превзойдет учителя», «Учение — основа знания, знание — основа счастья»

A) семейное воспитание

B) трудовое воспитание

C) умственное воспитание+

D) дружба

E) нравственное воспитание

156 Какая тема выражена в пословицах: «Любовь к Родине у семейного очага зарождается», «Не видать добра гусю, покинувшему озеро родное; не видать счастья джигиту, оставившему край родной», «Если не нашел счастья дома, не обретешь его и на чужбине»

A) семейное воспитание

B) трудовое воспитание

C) умственное воспитание

D) нравственное воспитание

E) патриотическое воспитание+

157 Автор работы «Как Гертруда учит своих детей»

А) Песталоцци +
В) Коменский
С) Толстой
D) Макаренко

Е) Сухомлинский

158 Осознанная деятельность человека с целью изменения своей личности это

А) самообразование
В) самовоспитание +
С) саморазвитие
D) самосовершенствование
Е) самоорганизация

159 Какая тема выражена в пословицах: «Чем золотой дворец родичей, лучше дырявый шалаш матери родной», «Воспитание ребенка начинается в люльке», «Добрая слава отца сорок лет служит непутевому сыну»

A) семейное воспитание+

B) социальные отношения

C) наследственность

D) дружба

E) трудовое воспитание

160 Ученый, написавший труд "Древние тюрки":

А) П. Паллас

В) А. Янушкевич

С) В. Бартольд

Д) Л. Гумилев
Е) М. Вяткин

90 Этностардың ерекшеліктерін анықтайтын факторлар:

А) тіл

В) салт-дәстүр мен әдет-ғұрып

С) діни дүниетаным

Д) шаруашылық, өндіріс

Е) тарихи-географиялық жағдайлардың, салт дәстүр мен әдет-ғұрыптың, тілдің бірлігі
91 «Этнос» ұғымының толық анықтамасы:

А) халықтар тобы

В) мәдени-экономикалық жағдайдың, салт дәстүр мен әдет-ғұрыптың, тілдің бірлігі

С) тілдің бірлігі

Д) саналы адамдардың тобы

Е) ұқсас өндірістері бар адамдар тобы

92 Этнос мүшелерінің мінез-құлықтық тұтастығын анықтайтын факторлар:

А) этникалық топтардың қарым-қатынасы

В) этностар және эникалық топтардың қарым-қатынасы

С) жеке адамның ұжыммен

Д) жеке адамдардың қарым-қатынасы

Е) жоғарыда көрсетілген факторлардың бірлігі

93 Қазақ халықтық педагогикасының даму кезеңдері:

А) алғашқы қауымдық құрылыстан және сақтар мен ғұндардың жауынгершілікке тәрбиелеуінен

В) Ұлы Түрік Қағанатынан, араб-шығыс мәдениеті және Ортағысырлық ойшылдар мұрасынан

С) Қазақ хандығы (XV-XVIII ғғ.) кезіндегі халықтық тәрбиеден және Қазақстанның Ресейге қосылуы кезіндегі ағарту-демократиялық ойлардан.

Д)Кеңес Одағы уақытындағы педагогиканың дамуынан және тәуелсіз Қазақстанның ұлттық тәрбиесінен с развития научной педагогики во время Советского Союза и национального воспитания в независимом Казахстане

Е) алғашқы қауымдық қоғамнан бастап, Қазақстанның тәуелсіздік алғанымен аяқталады

94 Қазақ этнопедагогикасының халық болып қалыптасуы басталады:

А) Ахмет, Мыржакып, Жусіпбек, Мағжан және т. б. (XX ғ. 20-30 жж) ғылыми-теориялық еңбектерінен

В) Ортағасырлық ойшылдар еңбектерінен

С) қазақ хандығы тұсындағы (XV-XVIII жж.) Асан, Сыпыра поэззиясынан

Д) қазақ жерін зерттеген орыс, шет ел ғылым-зерттеушілердің еңбектерінен

Е) 19 ғ. 2-жартысында өмір сүрген Шоқанның, Ыбырайдың, Абайдың ағартушы-демократиялық ойларынан.

95 Қазіргі заманғы салт-дәстүр мен әдет-ғұрыптарды атап шығыңдар: 

А) ерлі зайыптылардың алтын, күміс тойлары

В) төлқұжат беру, әскерге шығарып салу

С) зейнеткерлікке шығарып салу

Д) қоныстой, ер жету аттестатын алу

Е) ерлі зайыптылардың алтын, күміс тойлары, төлқұжатты беру, әскерге және зейнетке шығарып салу, қоныстой, балалардың туған күні және т. б.

96 Этнопедагогика және этнопсихалогияның ұқсас белгілері:

А) бұл ғылымдар ұлттық мәдениет және ойлаудың ерекшеліктерін қарастырады

В) Этнопсихология тіл мен ойлау ерекшеліктерін зерттейді, ал этнопедагогика дәстүрлер, ғұрыптар, өнер туындылары, ойын түрі мен ауыз әдебиеті бейнелері арқылы тұлғаның даму ерекшеліктерін қарастырады

С) Этнопедагогика мен этнопсихология ұлттық мәдениет пен ұлттық тіл ерекшеліктерін, оның теория және тәжірбие жүзінде қолданылуын зерттеумен айналысады

Д) Этнопсихология және этнопедагогика – адамды тәрбиелеу мен дамудың ғылыми жүйесі

Е) Этнопсихология мен этнопедагогика, ұлттық мәдениеттің ерекшеліктерін зерттей отырып, олардың оқу-тәрбие жұмыстарына қолдану әдістерін қарастырады

97 Ұлттық мақтаныш және салт-дәстүр және әдет-ғұрыппен байланыс

А) Ұлттық мақтаныш – бұл қонақшайлылық, ас әзірлеу арқылы ұлттық сезімдердің сыртқа шығуы.

В) Ұлттық мақтаныш – ұлттық өнер мен тілге деген мақтаныш. Сөйлеуде, музыкада, тойларда, жерлеу рәсімдерінде көрініс табадые.

С) Ұлттық мақтаныш қлттық ойындар мен әуендерде көрініс табады

Д) Ұлттық мақтаныш – бұл Отанға деген мақтаныш. Ол поэзия мен шешендік өнерде көрініс табады.

Е) Ұлттық мақтанышқа А, В, С, Д жауаптары жатады.

98 Қазақ халқындағы үйленугк байланысты дәстүрлер

А) қалыңдық таңдау, қалыңдыққа құда түсу, құдалық, келін қабылдау

В) құдаласу, құдаларды шақыру, қыздың туыстарымен қоштасуы (сынсу), жар-жар, беташар

С) құдаларды күту, қыз-қалыңдықты шығарып салу

Д) қыз ұзату, келін түсіру

Е) қалыңдық таңдау, құдаласу, қыз ұзату (тойбастар, сынсу, жар-жар, қалыңдыққа арнап киіз үй тігу, қалыңдықтың ауыл ақсақалдарымен танысуы, беташар және т. б.)

99 Қлттық психиканың құрылымына жатады:

А) ұлттық өнер туындылары

В) ұлттық сезім

С) салт-дәстүр мен әдет-ғұрып

Д) ұлттық мінез

Е) ұлттық салт-дәстүр мен әдет-ғұрыптардың, сезімдердің, мінездердің бірізділігі

100 Өлімге байланысты салт-дәстүрдің мағанасы

А) Естірту, көңіл айту – ол санадағы ескінің жұғындысы  

В) Естірту, көңіл айту – руханилық пен адамгершілік белгісі

С) өлген адаммен қоштасудың діни мағанасы бар

Д) Өмірден кетер кезде, келер ұрпаққа болашаққа ақыл мен өсиет айтады 

Е) Жоқтау, қазалы үй және т. б. мистиканы насихаттаудан пайда болды. Олар адамды пессиместікке шақырады.

102. «Диуани лұғат-ат-түрік» атты ежелгі түрік жазба ескерткішінің авторы:

A) Әль-Фараби

B) Ж. Баласағұни

C) Махмұд Қашғари +

D) А. Яссауи

E) Шалкиіз

103. XV-XVII ғасырда халқының аянышты тіршілігімен күңіренген, мәнгілік бақыт «Жерұйықты» іздеген жырау:

A) Шалкиіз

B) Жиембет

C) Бұқар — жырау

D) Асан-Қайғы+

E) Ақтамберді

104. «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей», «Еңбектің наны тәтті, жалқаудын жаны тәтті» мақалдарының мағынасы:

A) отбасылық тәрбие

B) еңбекке тәрбиелеу+

C) мұрагерлік

D) достық

E) адамдық тәрбие

105. Белгілі бір қоғамда, таптар мен әлеуметтік топтарда ұзақ уақыттар бойы сақталып, ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырылатын әлеуметтік және мәдени мұраның элементі:

А) әдет-ғұрып

B) нормалар

C) ғибрат

D) салт-дәстүр+

E) этикет

106. Мына мақалдың мағынасы: «Адам болу оңай, адамгершілікті болу қиын»

A) отбасылық тәрбие

B) еңбекке тәрбиелеу

C) мұрагерлік

D) достық

E) адамдық тәрбие+

107. Өзінің тәлім-тәрбиелік идеяларымен бөліскен көшпелі философ, жыраулар:

A) Абу Насыр аль-Фараби, Ж. Баласугуни, А. Яссауи

B) М. Кашгари, А. Игунеки

C) Рабихи, Ибн Кура, Абу Фарас

D) Бируни, Низами

E) Асан-Қайғы, Жиембет, Бұқар – жырау+

108. Адамның Отанына, тіліне, ұлттық дәстүріне махаббаты:

A) ұлттық дәстүр

B) ұлттық сезім+

C) дін

D) ұлттық мінез

E) мәдениет

109. Этнопедагогикада темпераментті, рухани сапасын,

әлеуметтік ӛмір салаларындағы ұлттық тарих, мәдениет, тұрмыс, тіл, салт-дәстүр ұлттық болмыстың әртүрлі аспектілерінб не бейнелейді:

A) ұлттық дәстүр

B) ұлттық сезім

C) дін

D) ұлттық мінез+

E) мәдениет

110. Ұлттық мәдениеттің түсінушілік қасиетіне не кіреді:

A) ұлттық сезім, дәстүр

B) тұрмыс-салттар

C) ұлттық сезім, дәстүр, ұлттық мінез+

D) халықтың фольклорының

E) дәстүр, ұлттық мінез

130Арнайы білімдер мен тәжірибиелердің байланысы, сонымен қатар олардың іс жүзіндегі икемділігі,әр түрлі этникалық топтармен ортақ келісімге келуге мүмкіндік беруі

A) сөйлеу мәдениеттілігі

B) іскерлік әңгіме

C) халықаралық сөйлесу мәдениеттілігі

D) жекетұлғалық әңгімелесу

E) халықтық диалог

131 Ұлттың негізі, белсенді ықпал етуші ұлттық өмірсүру ( ойлаудың үлгісі, ақылдың мүмкіндіктері мен ерекшеліктері, тұрақтылық, көрегендік, әдеттер, әлемдік суреттер, ұжымдық үлгілер және көріністер және т. б) күштері мойындалған және мойындалмаған ерекшеліктер қалай аталады?

A) мәдениет

B) менталитет

C) дәстүр

D) салт

E)ырым-тиымдар

132 Адамның белгілі бір топ; этностың өкілі бола тұра, өзге ұлт өкілдерімен тығыз байланысы

A) ұлттық ассимиляция

B) ұлттық ерекшелік

C) ұлт

D) ұлттық идентификация

E) халықтық

133 Қоғамның әр түрлі жүйесінен жекетұлғалық, топтық және қоғамдық діни үгіттен бас тарту процессі

A) сакрализация

B) атеизм

C) секуляризация

D) теизм

E) социализация

134 Діни ағымның қоғамның әр түрлі жүйесіне, тұлғалық, топтық және ортақ ойлау жүйесіне ықпал етуі

A) сакрализация

B) атеизм

C) секуляризация

D) теизм

E) социализация

135 Бір нәрсеге немесе біреудің әрекетіне сабырлық таныту: сенімді сабырлылық, ұлттық сабырлылық, адамның жеке құқығына еріктілік білдіруі қалай аталады?

A) сакрализация

B) толерантттық

C) гуманизм

D) секуляризация

E) геноцид

136Діни ағымның үлгісі, елестер ағымы

A) ислам

B) христиандық

C) буддизм

D) брахманизм

E) шаманизм

137 Тарих ғылымының бөлшегі, жеке құрамды, пайда болуын, орналасуы мен халықтың тарихи-мәдени ерекшеліктерін зерттеу

A) этнопсихология

B) этнография

C) этнопедагогика

D) этногенез

E) этноцентризм

138 Белгілі бір халықтың дәстүрлі ерекшеліктеріне қарай, мақсаттарды, әдістерді, тәрбиелеудің өзіндік әдістерін зерттеуді мақсат еткен педагогика ғылымының негізгі бөлімдерінің бірі

A) Этнопсихология

B) Этносоциология

C) Этнопедагогика

D) Педагогика

E) Этика

139 Халықтық мәдениетті және халықтық педагогиканы ортақ заңдылықтарды мақсат ете отырып зерттейтін, олардың қалыптасуы мен оқу-тәрбиелік жүйеде қолдану мүмкіндігін терең зерттеуді мақсат еткен ғылым

A) Этнопсихология

B) Этносоциология

C) Этнопедагогика

D) Педагогика

E) Этика

140. Әртүрлі халықтарда бар оқыту мен тәрбиелеуді салыстырмалы зерттеу мен; ұлттық психологияны оқыту мен тәрбиелеуге әсерін сұрыптау мен; педагогикалық әсерді іске асыру мен ұйымдастыруды осы процестің заңдылығын есепке алу мен айналысатын педагогикалық ғылым саласы

A) Этнопсихология

B) Этносоциология

C) Этнопедагогика+

D) Педагогика

E) Этика

141. Ғылыми білім саласында, социология, психология, этнография жігінде пайда болған және адамдардың ұлттық психикасының ерекшелігі, олардың іс әрекетінің білінетіні

A) Жеке тұлға психологиясы

B) Педагогикалық психология

C) Жалпы психология

D) Әлеуметтік психология

E) Этнопсихология+

142. Халықтану, тарихи ғылым саласы, дүние жүзінің ұлттық тегі мен құрамын және дүниенің әр бөлігінің халықтарының материалдық, қоғамдық рухани мәдениетін анықтайтын

A) этнопсихология

B) этнография+

C) этнопедагогика

D) этногенез

E) этноцентризм

143. Психологиялық типологияның көріну механизмі мен заңдылық фактілерін, әр түрлі этникалық қауымдастық өкілдерінің тәртібі мен құндылық бағыттарын оқып зерттейтін ғылым

A) этнопсихология+

B) этнография

C) этнопедагогика

D) этногенез

E) этноцентризм

144. XIX ғасырдың қазақ философы, педагог, аудармашы, “Қырғыздарды орыс тіліне үйретудің бастапқы басшылығы” атты бірінші ұлттық әліппесінің авторы

A) Ш. Уалиханов

B) А.Құнанбаев

C) Ш.Құдайбердиев

D) Ы. Алтынсарин+

E) М. Дулатов

145. Қазақтың атақты жазушысы, поэт, халықты көп ғасырдан бергі ұйқыдан оятып, заманнан артта қалғанын түсінуге шақырған “Оян қазақ!” атты кітабының авторы

A) А. Байтұрсынов

B) Ш. Құдайбердиев

C) Ж. Аймауытов

D) М. Дулатов+

E) М. Жұмабаев

146. Халықтық педагогиканың тәсілдері

A) табиғат, ойын, сөз, еңбек, қарым қатынас

B) жеке тұлға әректі

С) еңбекқорлық, жақын адамға сенім білдірушілік, отаншылдық

D) мақал мәтелдер, ертегілер, өлеңдер+

E) әлемдік көзқарас қалыптастыру

147. Балалар бұл тек отбасының ғана емес, сонымен қатар тектің, қоғамның және бүкіл аймақтың да уайымы. Бұл сөздер қай принципті айқындайды

A) үлкенге деген құрмет

B) табиғи қалыптастық

C) жалпылық оқыту мәні мен тәрбие +

D) мақсаттылық

E) реттілік

148. Халықтың ғасырлық гуманистік дәстүрі үшін ұрпақтар сабақтастығын бекіту-өз тамырларына керектігін түсіну

A) тәрбиенің мәні

B) халықтық дәстүр жүйесі

C) этнопедагогиканың алғы рөлі

D) этникалық өзіндік сана+

E) гармонияға жету

149. Ұзақ ұлт тіршілігі негізінде қалыптасқан тәжірибе ретінде, күнделікті өмірде тамыр жайған, жаңа этникалық мүшелерге берілетін ереже мөлшер стереотип тәртібі, адамдар қарым қатынасы-бұл

A) ұлттық дәстүрлер

B) ұлттық сезім және көңіл-күй

C) ұлттық мүдде

D) ұлттық қатынастар

E) ұлттық мінез+

150. Қай ғалым ең алғаш этнопедагогика терминің ғылымға енгізді?

A) И. К. Кириллов

B) Т. Ф. Белоусов

C) М. В. Ломоносов

D) Г. Н. Волков+

E) А Квасов

151. Адам табиғат бөлшегі ретінде силастық, кішіпейілдік, махаббат, табиғатқа деген қамқорлықты көрсететін принцип?

А) Дифференциалдық

В) Қызыметтік

С) Көпшіліктін мінезімен тәрбие беру және оқыту

D Мақсаттылық

Е) Табиғатты тану+

152. Қай жылы «Этнопедагогика» термині ғылымғы еңгізілді?

А) 1976 жылы

В) 1972 жылы+

С) 1985 жылы

D) 1959 жылы

Е) 1980 жылы

153. Этнопедогогика пәні болып табылады:

А) Тәрбие заңдылықтары

В) Оқушы тәрбиесі

С) Педогогикалық процесс

D) Сабақ өткізу, тәрбиелеу шаралары.

Е) Ұлттық тарихты білу+

154. Ұлттық тәрбие деген не?

А) жас ұрпақты болашақ өмірге дайындау

В) тұлғаның дамуын басшылыққа алу

С) әлеуметтік ұйымдасқан педогогиканың тұлғаға әсері

D)ұйым мен тұлғаның белсенді қызметінің, ынтасының бағытталған педагогикалық үдерісі

Е) халықтың салт-дәстүрі мен әдет ғұрпын негізге ала отырып тәрбиелеу+

155. Мына мақал-мәтелдерде не жайлы айтылған: «Оқығанынды емес, тоқығанынды айт», «Әдепті оқушы ұстазынан озады», «Оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы»

А) Отбасылық тәрбие

В) Еңбектің тәбиесі

С) Білім тәрбиесі+

D) Достық

Е) Адамгершілік тәрбиесі

156. Қай мәтін мақал-мәтел түрінде берілген

157. «Гертруданың өз балаларын қалай тәрбиелеуі» еңбегінің авторы:

А) Песталоцци +

В) Коменский

С) Толстой

D) Макаренко

Е) Сухомлинский

158. Өз тұлғасының өзгеруіне адамның ерікті түрде мақсатпен ұмтылуы ол

А) Өзін-өзі оқыту

В) Өзін-өзі тәрбиелеу+

С) Өзін-өзі дамыту

D) Өзін-өзі кемелдету

Е) Өзін-өзі меңгерту

159. Мақал-мәтелде қандай тақырып көрсетілген: «Алтындай сарайын болғанша, ананмен жамау ұйде тұрған артық», «Бала тәрбиесі бесіктен», «Балаң жаман болса көрінгеннің мазағы»

А) Отбасылық тәрбие+

В) Қоғамдық қарым-қатынас тәрбиесі

С) Мұрагерлік

D) Достық

Е) Еңбек тәрбиесі

160. «Ескі айлалы іс-әрекеттер» еңбегінің авторы:

А) П. Паллас

В) А. Янушкевич

С) В. Бартольд

Д) Л. Гумилев+

Е) М. Вяткин

Наташа

Автор

Наташа — контент-маркетолог и блогер, но все это не мешает ей оставаться адекватным человеком. Верит во все цвета радуги и не верит в теорию всемирного заговора. Увлекается «нефрохиромантией» и тайно мечтает воссоздать дома Александрийскую библиотеку.

Распродажа дипломных

 Скидка 30% по промокоду Diplom2020